Avustukset

Avustuksia voidaan myöntää säätiöille, yhteisöille ja laitoksille Suomen kuntasäätiön tarkoitusta välittömästi edistävän toiminnan tukemiseen.

Avustuksia koskeva hakemus laaditaan säätiön avustusjärjestelmässä.

Avustuksia voi hakea kerran vuodessa. Hakuaika on vuosittain 1.5.-30.6. Hakemukset pyritään käsittelemään elokuun loppuun mennessä. Myönnetystä avustuksesta ilmoitetaan hakijalle erikseen. Vuonna 2018 ei jaettu avustuksia.

Myönnetyn avustuksen maksaminen edellyttää, että saaja ilmoittaa säätiölle

  • avustuksen maksamisessa tarvittavat tiedot
  • avustuksen käyttöä koskevan sitoumuksen, jolla avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan maksetun avustuksen takaisin säätiölle, jos rahoituspäätöksen ehtoja ei ole noudatettu avustuksen käytössä.

Avustuksen saajan on toimitettava vuoden kuluessa avustuksen maksamisesta tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä säätiölle selvitys avustuksen käytöstä.

Jos avustuksen käytöstä ei toimiteta määräajassa selvitystä tai jos avustus on käytetty muuhun tarkoitukseen, mihin se on myönnetty, säätiö voi periä maksetun avustuksen takaisin.