Lahjoitusprofessuuri

Suomessa on meneillään laaja paikallis- ja aluehallinnon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Muutosten yhteydessä joudutaan arvioimaan kunnallisen itsehallinnon perustuslaillisia rajoja. Viime vuosikymmeninä on kuitenkin tutkittu melko vähän institutionaalista valtiosääntöoikeutta ja kunnallisen itsehallinnon teemaa. Kunta-alan toimijoiden piirissä on virinnyt ajatus tällaisen tutkimuksen ja opetuksen käynnistämisestä lahjoitusprofessuurin turvin. Lahjoitusprofessuurin on tarkoitus sijoittua Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen laitokseen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 800 000 euroa, josta Suomen Kuntaliitto ry:n osuudeksi on esitetty 75 000 euroa.

Kuntasäätiön hallitus päätti 20.10.2016 lahjoittaa Itä-Suomen yliopistolle enintään 32 500 euroa käytettäväksi vuonna 2016 ja enintään 32 500 euroa käytettäväksi vuonna 2017 oikeustieteen professuuriin, jonka tehtävänä on kunnan ja kuntaa suurempien alueiden asukkaiden itsehallintoon ja institutionaalisiin suhteisiin liittyvä valtiosääntöoikeuden alan tutkimus ja opetus.