Apurahat

Apurahoja voidaan myöntää luonnollisille henkilöille tieteellisen työn tekemiseen, jatko-opintoihin ja kunta-alalla työskentelevien omaehtoiseen alan tutkimus- ja kehitystyöhön. Apuraha voi sisältää työskentelyapurahan ja/tai kuluapurahan. Apurahoja voidaan myöntää vain säätiön tarkoitusta välittömästi edistävään tutkimus- ja kehitystyöhön tai jatko-opintoihin. Apurahoja ei myönnetä ammatillisen tai yliopistollisen perustutkinnon tekemiseen.

Apurahalla rahoitettavan tutkimus- ja kehitystyön tulisi tuottaa ajankohtaista soveltavaa tietoa vuoden sisällä. Tutkimukset voidaan julkaista Kuntaliiton ”Uutta kunnista” -julkaisusarjassa.

Apurahaa koskeva hakemus laaditaan säätiön avustusjärjestelmässä.

Myönnetyn apurahan maksaminen edellyttää, että saaja ilmoittaa säätiölle

  • apurahan maksamisessa ja viranomaisille raportoimisessa tarvittavat tiedot
  • apurahan käyttöä koskevan sitoumuksen, jolla apurahan saaja sitoutuu palauttamaan maksetun apurahan takaisin säätiölle, jos rahoituspäätöksen ehtoja ei ole noudatettu apurahan käytössä.

Apurahan saajan on toimitettava vuoden kuluessa apurahan maksamisesta tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä säätiölle selvitys apurahan käytöstä.

Jos apurahan käytöstä ei toimiteta määräajassa selvitystä tai jos apuraha on käytetty muuhun tarkoitukseen, mihin se on myönnetty, säätiö voi periä maksetun apurahan takaisin.

Apuraha voi olla saajalleen veronalaista tuloa. Apurahan saajan on huolehdittava apurahan ilmoittamisesta Verohallinnolle. Apurahan saaja vastaa kaikista apurahaan liittyvistä veroista. Lisätietoja apurahan saajan verotuksesta löytyy Verohallinnon kotisivuilta osoitteesta www.vero.fi.

Apurahan saaja, joka työskentelee myönnetyn apurahan turvin, voi olla velvollinen ottamaan vakuutuksen vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. Apurahan saajan on itse huolehdittava vakuutuksen ottamisesta ja siihen liittyvistä maksuista. Lisätietoja apurahan saajan vakuuttamisvelvollisuudesta löytyy Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kotisivuilta osoitteesta www.mela.fi.