Lahjoitusprofessuurit

Kuntasäätiö on toistaiseksi osallistunut kahden professuurin rahoitukseen:

Oikeustieteen professuuri

Suomessa on meneillään laaja paikallis- ja aluehallinnon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Muutosten yhteydessä joudutaan arvioimaan kunnallisen itsehallinnon perustuslaillisia rajoja. Viime vuosikymmeninä on kuitenkin tutkittu melko vähän institutionaalista valtiosääntöoikeutta ja kunnallisen itsehallinnon teemaa.

Kuntasäätiön hallitus päätti 20.10.2016 lahjoittaa Itä-Suomen yliopistolle enintään 32 500 euroa käytettäväksi vuonna 2016 ja enintään 32 500 euroa käytettäväksi vuonna 2017 oikeustieteen professuuriin, jonka tehtävänä on kunnan ja kuntaa suurempien alueiden asukkaiden itsehallintoon ja institutionaalisiin suhteisiin liittyvä valtiosääntöoikeuden alan tutkimus ja opetus.

Kaupunkitaloustieteen professuuri

Aalto-yliopisto on perustamassa kaupunkitaloustieteen professuuria, jolla varmistetaan vahva kaupunkisuunnittelun asiantuntemus ja osaaminen kaupunkien keskeisten päätösten tueksi. Suomen kuntasäätiö on päättänyt rahoittaa professuuria enintään 400 000 eurolla. Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit ovat sitoutuneet rahoittamaan professuuria yhteensä 1,9 miljoonalla eurolla.

Kaupunkitaloustieteen merkitys on kansainvälisesti kasvussa. Tieteenala pyrkii vastaamaan kaupungistumisen aiheuttamiin monimutkaisiin ongelmiin luomalla yhteyksiä kaupunkitutkimuksen, kaupunkisuunnittelun ja muotoilun välille. Kaupungit hyötyvät professuurista muun muassa niin, että niiden tuottaman tiedon käyttö tutkimuksessa lisääntyy ja tuottaa edelleen hyödynnettävää tutkimustietoa. Suunnittelu ja päätöksenteko saa tuekseen asiantuntemusta ja modernit menetelmät hallitsevaa, koulutettua henkilöstöä.

Tiedote