Stipendit

Stipendejä voidaan myöntää opiskelijoille kunta-alan pro gradu -työn ja muun opinnäytetyön palkitsemiseen.

Vuoden kuntagradu

Kuntaliitto on jakanut vuosittain parhaalle kunta-aiheiselle pro gradu -työlle stipendin, jonka jakaminen on siirtynyt Kuntasäätiölle. Säätiön käynnistyksen ja Suomen 100-vuotisjuhlavuoden merkeissä vuonna 2017 jaetaan kolme gradupalkintoa.

Vuoden 2017 kuntagradu: Viliina Evokari: Ilmastonmuutokseen sopeutumista estävät ja edistävät tekijät Helsingin kaupungissa

Vuoden 2016 kuntagradu: Esko Härkönen: Ennakoiva suunnittelu- ja rakentamisprosessi julkisissa rakennushankkeissa 

Vuoden 2015 kuntagradu: Anne Ojajärvi: Kunnanjohtaja eettisenä johtajana