Avustustoiminta

Suomen kuntasäätiö jakaa avustuksia kuntien elonvoimaisuutta ja demokratiaa sekä muita pyrkimyksiä edistävään toimintaan ja kuntien itsehallinnon vahvistamiseen.

Suomen kuntasäätiön avustustoiminnan strategiset painopistealueet ovat vuosina 2020-2022

  • Uusien ratkaisujen kehittäminen
  • Levitettävyys
  • Skaalautuvuus
  • Juurruttaminen kuntakentälle

Avustuksia voidaan myöntää vain Suomen kuntasäätiön tarkoitusta välittömästi edistävään toimintaan. Avustuksia myönnetään vain suomalaisten kuntien pyrkimyksiä edistävään toimintaan.

Suomen kuntasäätiöltä voi hakea seuraavia avustuksia:

Kuntaliiton projektituki

Kuntaliiton projektitukea voidaan myöntää Suomen Kuntaliitolle Suomen kuntasäätiön strategisten painopistealueiden mukaisten projektien toteuttamiseen. Projektit ovat Suomen Kuntaliiton omistuksessa ja johdetaan Suomen Kuntaliiton projektimallin mukaisesti.

Tutkimus-, kehitys- ja kokeilutoiminnan tuki

Tutkimus-, kehitys- ja kokeilutoiminnan tukea voidaan myöntää kunnille, kunta-alan toimijoille ja tutkimusyhteisöille Suomen kuntasäätiön strategisten painopistealueiden mukaisten projektien toteuttamiseen.

Avustukset

Avustuksia voidaan myöntää oikeushenkilöille, yksityishenkilöille ja työ- tai tutkimusryhmille Suomen kuntasäätiön tarkoitusta välittömästi edistävän toiminnan rahoittamiseen.

Stipendit

Stipendejä voidaan myöntää kunta-alan pro gradu -työn ja muun opinnäytetyön palkitsemiseen