Avustustoiminta

Suomen kuntasäätiö jakaa avustuksia kuntien elinvoimaisuutta ja demokratiaa sekä muita pyrkimyksiä edistävään toimintaan ja kuntien itsehallinnon vahvistamiseen.

Strategiakaudella 2023–2025 Kuntasäätiö keskittyy kattoteemaan ”Uudet kestävät kunnat ja kaupungit” ja tähän teemaan liittyvän tutkimus-, kehitys- ja kokeilutoiminnan tukemiseen. Teema sisältää muun muassa seuraavat osa-alueet:

• Muutoksessa menestyminen ja johtaminen
• Kunta-valtio-suhteen ja ohjauksen uudistaminen
• Kuntakäsityksen moninaisuus
• Toimivat yhdyspinnat hyvinvointialueisiin ja valtioon
• Kestävä kuntatalous ja rahoitus
• Kuntien hyvinvointi- ja sivistysroolin, elinvoimaroolin sekä elinympäristöroolin
kehittäminen.

Suomen kuntasäätiöltä voi hakea seuraavia avustuksia:

Kuntaliiton projektituki

Kuntaliiton projektitukea voidaan myöntää Suomen Kuntaliitolle Suomen kuntasäätiön strategisten painopistealueiden mukaisten projektien toteuttamiseen. Projektit ovat Suomen Kuntaliiton omistuksessa ja johdetaan Suomen Kuntaliiton projektimallin mukaisesti.

Tutkimus-, kehitys- ja kokeilutoiminnan tuki

Tutkimus-, kehitys- ja kokeilutoiminnan tukea voidaan myöntää kunnille, kunta-alan toimijoille ja tutkimusyhteisöille Suomen kuntasäätiön strategisten painopistealueiden mukaisten projektien toteuttamiseen.

Avustukset

Avustuksia voidaan myöntää oikeushenkilöille, yksityishenkilöille ja työ- tai tutkimusryhmille Suomen kuntasäätiön tarkoitusta välittömästi edistävän toiminnan rahoittamiseen.

Stipendit

Stipendejä voidaan myöntää kunta-alan pro gradu -työn ja muun opinnäytetyön palkitsemiseen.