Säätiö tukee kuntia

Suomen Kuntaliiton valtuusto päätti perustaa Suomen kuntasäätiön kevätkokouksessaan 27.5.2016. Vuoden 2018 alusta säätiöön sulautui Urbanismisäätiö.

Suomen kuntasäätiön tarkoituksena on kuntien elinvoimaisuuden ja demokratian sekä muiden pyrkimysten edistäminen ja kuntien itsehallinnon vahvistaminen. Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö voi

  • jakaa apurahoja ja avustuksia sekä myöntää taloudellista tukea
  • harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja koulutustoimintaa
  • vaikuttaa lainsäädännön kehittymiseen ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä keskusteluun
  • rakentaa yhteistyöverkostoja
  • tuottaa palveluita kunnille
  • toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla säätiön tarkoitusta hyödyttävillä toimintamuodoilla.

Lue säätiön säännöt täältä.

Urbanismisäätiön tarkoituksena on ollut tukea, kehittää ja kiinnittää huomiota kaupunkimaiseen elämänmuotoon ja sen merkitykseen. Tavoitteena on ollut kaupunkimaisuuden edistäminen. Jatkossa nämä tavoitteet toteutuvat Suomen Kuntasäätiön toiminnassa.

Suomen kuntasäätiö on saanut sulautumisessa kaksi sidottua rahastoa, joiden käyttötarkoituksia noudatetaan Kuntasäätiön toiminnassa: Johtaja Yrjö Harvian muistorahasto ja Suomen Kaupunkiliiton 75-juhlavuoden rahasto.