Lähipiiri

Suomen kuntasäätiön lähipiiri

Suomen kuntasäätiön lähipiiriin kuuluvat

Ryhmä 1

FCG Finnish Consulting Group Oy

KL-Kuntahankinnat Oy

KL-Kustannus Oy

KL-Tarkastuspalvelut Oy

Kunta-Efeko Oy

Kuntaliitto Holding Oy

Kuntaliitto Palvelut Oy

Kuntatalo Oy

Suomen Kuntaliitto ry

Ryhmä 2

Suomen kuntasäätiön ja ryhmässä 1 mainittujen

  • hallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • toimitusjohtajat ja näiden sijaiset
  • tilintarkastajat

Ryhmä 3

Suomen kuntasäätiön asiamies

Ryhmä 4

Ryhmässä 2 ja 3 mainitun ihmisen perheenjäsen. Perheenjäsenellä tarkoitetaan

  • aviopuolisoa ja avopuolisoa
  • omaa ja puolison lasta ja tämän puolisoa ja jälkeläistä
  • omaa ja puolison vanhempaa, isovanhempaa ja tämän vanhempaa

Ryhmä 5

Ryhmässä 2 ja 3 mainitun ihmisen muu lähisukulainen. Muulla lähisukulaisella tarkoitetaan ryhmässä 2, 3 ja 4 mainitun ihmisen

  • sisarusta ja sisar- ja velipuolta ja tämän aviopuolisoa ja avopuolisoa
  • sisarusten ja sisar- ja velipuolten sekä näiden aviopuolisoiden ja avopuolisoiden lasta ja lapsen jälkeläistä
  • sisarusten ja sisar- ja velipuolten sekä näiden aviopuolisoiden ja avopuolisoiden vanhempaa ja isovanhempaa

Ryhmä 6

Ryhmässä 2-5 tarkoitetun ihmisen tai yhdessä toimivien ihmisten määräysvallassa oleva yhteisö tai säätiö