Selvitys kaupungeista palvelujen alustana

Kunnat ja kaupungit ovat entistä enemmän palvelujen ja kehittämisen mahdollistajia eli alustoja yritysten, kolmannen sektorin ja kansalaisten aktiivisuudelle. Kuntasäätiö rahoittaa vuoden 2019 aikana Tampereen yliopiston selvitystä alustamallin perusteista ja käytännön toteutuksista. Tutkimukseen on myönnetty 59 000 euron rahoitus.

Alustamallin teoreettinen perusta on vielä hajallaan ja kokemukset vähäisiä. Suurissa kaupungeissa on kuitenkin jo laajojakin hankkeita, joissa kaupunki on kehittänyt uusia toimintoja verkostomaisesti, esimerkiksi Tampereen Tesoman Koklaamo ja Hiedanrannan alue, Vantaan Koivukylän palvelutori, Espoon koulumaailma sekä Oulun PATIO-testausympäristö ja OULLabs.

Alustamalli korostaa eri toimijoiden tuotosten kokoamista, yhteiskehittämistä, tiedon avoimuutta, asiakas- ja käyttäjälähtöisyyttä. Johtamisessa on oleellista ymmärtää kokonaisuuksia, verkostojohtamista, vuorovaikutusta sekä hallita integroivat ja fasilitoivat toiminnot. Alustamainen kehittäminen on yhä useammin kaupunkien kehittämissuunnitelmien tavoittelema toimintatapa.

Tutkimuksen johtajana Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa toimii professori Arto Haveri.