Toiminta

Suomen kuntasäätiö linjaa strategiassaan toimintansa pitkän tähtäyksen tavoitteet perustehtäväänsä perustuen. Strategian pohjalta tehdään jatkossa tarkempi säätiön toiminnan strateginen suunnittelu.

Strateginen tavoite 1. Toiminnan korkea vaikuttavuus

Strateginen tavoite 2. Säätiön kestävä talous

Strateginen tavoite 3. Kuntien roolin kirkastaminen kuntakentän voimakkaassa muutostilanteessa

Strateginen tavoite 4. Ketterät, rohkeat ja ennakkoluulottomat toimintatavat

Strategia konkretisoidaan vuosittaiseksi säätiön tutkimus-, kehitys- ja kokeilutoiminnan (T&K) suunnitelmaksi. Suunnitelmassa linjataan vuositasolla teemat sekä mahdolliset hanke-aihiot, joihin säätiö haluaa ohjata T&K-rahoitustaan. Säätiö voi T&K-suunnitelmansa toteuttamiseksi hakea hankkeiden toteuttajia ja esimerkiksi alueellisia tutkimus- ja kehittämiskonsortioita hanke-ideakilpailujen kautta tai hyödyntämällä Kuntaliitto-konsernin resursseja.

Tukea voidaan myöntää vain säätiön tarkoitusta välittömästi edistävään toimintaan. Tukea myönnetään vain suomalaisten kuntien pyrkimyksiä edistävään toimintaan.

Toiminta jakautuu seuraaviin käytännön lohkoihin:

T&K-tuki

Avustukset

Apurahat

Stipendit

Tunnustuspalkinnot

Lahjoitusprofessuuri

Urbanismi