Arkkitehtuurityöt vuoden parhaita kuntagraduja

Suomen Kuntasäätiö on palkinnut viime vuoden parhaana kunta-aiheisena pro gradu -tutkielmana arkkitehti Esko Härkösen työn ”Ennakoiva suunnittelu- ja rakentamisprosessi julkisissa rakennushankkeissa”. Lisäksi annetaan kaksi kunniamainintaa. Suomen juhlavuoden kunniaksi vuoden kuntagradut palkitaan nyt tavallista suuremmilla palkintosummilla.

Esko Härkönen saa tutkielmastaan 2 500 euron tunnustuspalkinnon. Ensimmäisenä kunniamainintana arkkitehti Eevamaria Juuti saa 1 500 euron apurahan yhdyskuntasuunnittelun uusia työkaluja selvittäneestä työstään ja toisena kunniamainintana palkitaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti Aapeli Leminen 1 000 euron apurahalla diabeteshoidon kehittämisen kustannusvaikutuksia käsitelleestä tutkielmastaan.

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa tehdyt Härkösen ja Juutin tutkielmat vakuuttivat Kuntaliiton asiantuntijat ajankohtaisuudellaan ja käyttökelpoisuudellaan erilaisten kuntien kehittämistyössä.

Härkösen opinnäytetyö keskittyy julkisten rakennushankkeiden alkuvaiheisiin ja tarjoaa aineksia käyttäjälähtöisyyden lisäämiseksi niin, että toiminnallisuus ja taloudellisuus paranevat.

Juuti on tarkastellut elinympäristön suunnittelun ympäristövaikutuksia ja suunnittelijan mahdollisuuksia hyödyntää digitalisaatiota ja paikkaperustaista massadataa terveyttä edistävien ympäristöjen suunnittelussa.

Lemisen Itä-Suomen yliopistoon tehdyssä opinnäytetyössä on selvitetty, miten tyypin 2 diabeteksen seurannan saavutettavuus ja potilaille aiheutuvat liikkumiskustannukset muodostuvat Pohjois-Karjalan alueella ja miten ne vaikuttavat seurannan kokonaiskustannuksiin.

Gradupalkintoja myönnetty vuodesta 1993

Suomen Kuntaliitto on vuodesta 1993 alkaen palkinnut vuosittain parhaan kunta-alaa käsitelleen pro gradu -tasoisen opinnäytetyön sekä jakanut yhdestä kahteen kunniamainintaa. Tänä vuonna tunnustusten jakaminen siirtyi Suomen Kuntasäätiölle.

Valinta tehdään yliopistojen ja korkeakoulujen ehdotusten pohjalta. Tänä vuonna saatiin 20 ehdotusta yhdeksästä yliopistosta ja korkeakoulusta.

Tunnustukset myönnetään tutkielmille, joiden aihepiiri on kuntakentän kannalta ajankohtainen ja hyödyllinen sekä tieteellisesti arvioiden ansiokas.

Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, p. 050 337 5634 www.kuntasaatio.fi