Urbanismisäätiö sulautui Kuntasäätiöön

Kaupunkimaisen elämänmuodon tukemiseksi perustettu Urbanismisäätiö on sulautettu Suomen kuntasäätiöön vuoden 2018 alusta. Molemmat säätiöt ovat toimineet Suomen Kuntaliiton yhteydessä, ja niiden tehtävät on todettu yhteisiksi. Sulautuminen on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Vuonna 1993 perustetun Urbanismisäätiön tarkoituksena on ollut tukea, kehittää ja kiinnittää huomiota kaupunkimaiseen elämänmuotoon, sen merkitykseen ja vaikutukseen suomalaisessa yhteiskunnassa sekä kaupunkirakenteen ja kaupunkikulttuurin tukeminen yleensä. Urbanismisäätiön lähtökohta on ollut urbanismin oppiminen ja siihen liittyvän tiedon tuottaminen ja levittäminen sekä urbanistisen näkökulman tuominen yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun.

Suomen kuntasäätiö on saanut sulautumisessa kaksi sidottua rahastoa, joiden käyttötarkoituksia noudatetaan Kuntasäätiön toiminnassa.

Johtaja Yrjö Harvian muistorahaston tuottamista koroista jaetaan apurahoja ja palkintoja kunnallishallintoa ja kunnallispolitiikkaa koskeviin tutkimustöihin ja selvityksiin.

Suomen Kaupunkiliiton 75-juhlavuoden rahaston varoista jaetaan apurahoja kaupunkikehitystä ja kunnallishallintoa koskevaan tieteelliseen tutkimustyöhön tai näihin liittyviin opinnäytetöihin sekä tunnustuspalkintoja tämän aihepiirin tieteelliseen tutkimukseen tai tutkimustiedon käytäntöön välittämisen.

Urbanismisäätiön toiminta on keskeisesti perustunut Maailman parhaat kaupungit – toimintatavan toteuttamiseen. Säätiö on järjestänyt suomalaisen kaupunkikehityksen huippuosaajille ja keskeisille vaikuttajille suunnattuja kutsukursseja maailman parhaiden kaupunkien kokemusten juurruttamiseksi Suomeen. Tänä vuonna järjestetään korkeatasoinen kaupunkiseminaari Portlandin kaupungin kokemuksista Tampereella 25. huhtikuuta.

Lisätietoja:

Kansainvälisten asioiden johtaja Heikki Telakivi, Kuntaliitto, 050 667 40
Kaupunkitutkimuspäällikkö Kauko Aronen, Kuntaliitto, 050 557 0578